АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур. Апарат «АВИМП», «Сету», апарат високоінтенсивної імпульсної магнітотерапії «AM ІТ-01» виконаний у вигляді пластикового валізки масою 7,5 кг

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 3. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 4. Вказівки до виконання контрольної роботи
 5. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ
 6. Вказівки по виконанню індивідуального завдання
 7. Вказівки по оформленню комплексного завдання.
 8. Вказівки щодо ведення загального журналу робіт
 9. Вказівки щодо виконання і оформлення курсового проекту.
 10. Вопрос 32 Процедуры познавательной деятельности: обоснование, доказательство, объяснение, понимание
 11. Глава 1. Загальні положення

Апарат «АВИМП», «Сету», апарат високоінтенсивної імпульсної магнітотерапії «AM ІТ-01» виконаний у вигляді пластикового валізки масою 7,5 кг. До нього постійно підключені два легких і зручних у роботі різнополярних індуктора, що мають маркування «N» і «S».

Застосовують стабільну (при впливі на ділянку тіла розмірами до 5 см) або скануючу методику. В останньому випадку індуктори переміщують на кілька сантиметрів через кожні 1-3 посилки магнітного поля, які сприймаються на слух у вигляді клацань.
При виборі режимів впливу керуються наступними положеннями:

• інтервал між імпульсами в посилці 20 мс (ручка «інтервал» в положенні 1) призначають при гострому запальному процесі або вираженому больовому синдромі, для стимуляції скелетних і мімічних м'язів із збереженою іннервацією або часткової реакцією переродження;

• інтервал між імпульсами в посилці 100 мс (ручка «інтервал» у положенні 3-6) призначають при підгострих і хронічних запальних процесах, для стимулювання регенерації пошкоджених тканин, для стимуляції гладкої мускулатури, а також скелетних і мімічних м'язів із збереженою іннервацією або часткової реакцією переродження;

• амплітуду магнітної індукції 400-600 мТл (ручка «інтенсивність» в положенні 1-2) призначають при гострому запальному процесі або вираженому больовому синдромі, а також при впливі на особу і шийний відділ хребта;

• амплітуду магнітній індукції понад 600 мТл (ручка «Інтенсивність» у положенні 3-5) призначають при ослабленні больового синдрому, при підгострих і хронічних запальних процесах, для стимулювання регенерації пошкоджених тканин, для стимуляції скелетних м'язів із збереженою іннервацією і гладкої мускулатури;

• процедури тривалістю 5-10 хв призначають при гострому запальному процесі або вираженому больовому синдромі, а також при впливі на особу і шийний відділ хребта;

• процедури тривалістю 10-20 хв призначають при ослабленні больового синдрому, при підгострих і хронічних запальних процесах, для стимулювання регенерації пошкоджених тканин, для стимуляції скелетних м'язів із збереженою іннервацією і гладкої мускулатури.


Деякі методики проведення процедур

Вплив на хребет і периферичні нерви.

Розташування індукторів контактна до шкірних покривів, методика впливу рухома (скануюча) паравертебрально на відповідний відділ хребта і по ходу нерва (сплетення).
На стороні вираженій болю встановлюють індуктор «N». Першу процедуру виконують при мінімальній індукції 400-500 мТл. З кожною наступною процедурою інтенсивність магнітного поля збільшують на попереково-крижовому відділі хребта до максимального значення, на шийно-грудному відділі до 600-800 мТл. Тривалість впливу-10-15 хв, в окремих випадках при великій зоні впливу (по ходу сідничного нерва, поперекова область) до 20 хв. Процедури виконують щодня. Курс лікування-5-8 процедур.

Вплив на суглоби

Індуктори розташовують контактно з протилежних сторін. При впливі на тазостегновий суглоб один індуктор розташовують у підягодиічні складки, другий в паховій області, можливий вплив на великий вертел (при явищах періартриту). На больову зону розташовують індуктор «N», на протилежну - індуктор «S». Методика впливу частіше стабільна. Амплітуда магнітної індукції у відповідності з наведеними вище рекомендаціями 1000-1400 мТл. За одну процедуру можна впливати на два суглоба, за 5-10 хв на кожен. Процедури виконують щодня. Курс лікування 8 10 процедур.

Вплив на матку та придатки

Індуктори розташовують контактно на низ живота у зоні проекції придатків і труб, методика лабільна, індуктори повільно переміщають від надлобковій області назовні і навпаки. При двосторонньому запаленні або дисфункціональних порушеннях в середині процедури індуктори міняють місцями. Магнітна індукція 1000-1400 мТл, тривалість дії 15 хв щодня. Курс лікування 10-12 процедур.

Вплив на передміхурову залозу

Методика застосування ВІМТ для лікування хворих хронічним простатитом і хронічним простатитом в поєднанні з доброякісною гиперплазмой передміхурової залози I стадії. ВІМТ має виражену протизапальну, знеболюючу дію, підвищує тонус м'язів передміхурової залози. ліквідує застійне повнокров'я, підвищує потенцію. Метод не викликає утворення ендогенного тепла, тому не стимулює зростання доброякісної гіпертрофії передміхурової залози, не спостерігалося переродження її в злоякісну пухлину. У положенні хворого сидячи індуктор «N» розташовують на промежину, а індуктор «S» в надлобковій області. Інтервали між імпульсами 100 мс. амплітуда магнітної індукції 1000 1200 мТл. Тривалість впливу-10-15 хв щодня. Курс лікування 10 процедур.

Вплив на підшлункову залозу та печінку

Методика стимуляції показана при неінсулінозалежному цукровому діабеті. Режим роботи апарату низкоінтенсивний. Магнітна індукція 100-140 мТл, частота імпульсів 8 Гц. Методика скануюча індуктором «N» області підшлункової залози, а індуктором «S» в області печінки. Тривалість впливу 20 хв щодня. Курс лікування 15 процедур.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)