АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 3. Апаратура, загальні вказівки по виконанню процедур
 4. Вказівки до виконання контрольної роботи
 5. ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТУ
 6. Вказівки по виконанню індивідуального завдання
 7. Вказівки по оформленню комплексного завдання.
 8. Вказівки щодо ведення загального журналу робіт
 9. Вказівки щодо виконання і оформлення курсового проекту.
 10. Вопрос 32 Процедуры познавательной деятельности: обоснование, доказательство, объяснение, понимание
 11. Глава 1. Загальні положення

Апаратура для низькочастотної терапії ЗмМП і ПуМП:

• апарати «Полюс-1» в режимі генерування ЗмМП або ПуМП з частотою 50 Гц з магнітною індукцією до 35 мТл;

• «Полюс-2» в режимі ПуМП з частоти 10-20-30-50 Гц і Змп з частотою 50 Гц, магнітна індукція до 50 мТл, «ПДМТ» в режимі створення ЗмМП або ПуМП з частотами 25-50-75-100-150 Гц та магнітною індукцією до 40 мТл;

• «Каскад» (частота 0,8-2,5 Гц, магнітна індукція до 15 мТл);

• портативні апарати АМТ-01 «Магнитер» (50 Гц, 30 мТл), «Мавр-2» (100 Гц, 30 мТл), МАГ-30 (магнітна індукція 30 мТл).

Апаратура для низькочастотної терапії БіМПи ОбМП:

• апарати «Полюс-3» для впливу на очі і ЛОР-органи (частота 12 і 25 Гц, магнітна індукція 30 мТл);

• «АЛІМП-1» (частота 10 і 100 Гц, магнітна індукція в центрі соленоїда до 5 мТл);

• «АЛМАГ» (частота 50 Гц, магнітна індукція в центрі соленоїда 30 мТл);

• полимагнитные апарати «Полимаг-01» (частота 2-100 Гц. магнітна індукція 30 мТл), «Аврора-МК-1»;

• магнітотерапевтичний комплекс «Мультимаг-03» (частота 1-100 Гц, магнітна індукція від часток до 2 мТл);

• скафандр «Зірка»;

• «Магнітотурботрон УМТвл-«МАДІН»» (частота 100 Гц, магнітна індукція 2 мТл).

Апарат магнітотерапевтичний «Полимаг-01» генерує імпульсні магнітні поля в режимах: безперервне пульсуюче, біжить імпульсне, обертове імпульсне магнітне поле. Частота імпульсів 1-100 Гц, інтенсивність магнітної індукції 2-30 мТл. Чотири гнучких індуктора лінійки об'єднані в один гнучкий плоский індуктор. Таких індукторів у апарату чотири, що дозволяє проводити магнітотерапію за методикою загального або місцевого впливу.

«АЛМАГ» - портативний, малогабаритний апарат магнітної терапії, що генерує «біжить» магнітне поле частотою проходження магнітних імпульсів 6,25 Гц і величиною магнітної індукції дорівнює 20 мТл. Апарат оснащений однією гнучкою лінійкою, в якій вмонтовано чотири круглих індуктора.

Така конструкція індукторів дозволяє зручно розміщувати їх на будь-якій частині тулуба, вздовж хребта, на проекцію судин і нервових провідників, навколо кінцівки і суглобів, що дає можливість збільшити впливу імпульсним магнітним полем в глибину тканин.

Показання та протипоказання до застосування апарату «АЛМАГ» такі ж, як і для апарату «Полимаг-01». Але у зв'язку з його портативним виконанням є можливість ефективно застосовувати імпульсну магнітну терапію не тільки в фізіотерапевтичних кабінетах, але і в лікувальних відділеннях безпосередньо на ліжку хворого, а також в домашніх умовах.

До апаратів «Полюс-1», «Полюс-2» надаються індуктори: два прямокутних, два циліндричних з П-образними серцевиною, вагінальний і ректальний Крім того, апарат «Полюс-2» оснащений двома індукторами у вигляді соленоїдів (кілець). Портативні апарати магнітотерапії «Магнитер», «МАГ-30», «Мавр-2» виконані у вигляді плоских індукторів.

Прямокутні, циліндричні та плоскі індуктори розташовують на шкірні покрови контактно через натільну білизну або серветку, так як магнітне поле швидко зменшується по мірі віддалення від робочої поверхні індуктора. При використанні двох індукторів дотримання їх полярності має значення, якщо відстань між двома індукторами не перевищує 10 см. Для посилення впливу при паралельному розташуванні прямокутних індукторів (на паравертебральні зони кінцівки) однойменні полюси розташовують поряд. При впливі, наприклад, на суглоб індуктори розташовують з протилежних сторін різнойменними полюсами один до одного.

У прямокутному індукторі магнітна індукція досягає максимального значення на торцях, а в середині індуктора близька до нуля, тому їх розташовують на зону впливу торцями. Соленоїди розташовують на будь-яку частину тіла бічними поверхнями. При закріпленні соленоїдів у вертикальному положенні в них поміщають хворого або уражену кінцівку.

В апаратах «МАГ-30», «Мавр-2» магнітна індукція не регулюється. У апаратів «Магнитер», «Каскад», «АЛМАГ» є можливість встановити за допомогою перемикача два значення магнітної індукції, у решти апаратів магніто - терапії три-чотири значення.

Як правило, перші процедури виконують при мінімальному значенні магнітної індукції, протягом 3-5 процедур магнітну індукцію збільшують до максимального значення.

ПуМП надає більш виражену стимулюючу дію. ПеМП, БеМП надають більш активну трофічну, вазомоторное, протизапальну дію. ВрМП робить загальний вплив, який стимулює імунну функцію організму. Низькі частоти імпульсних магнітних полів рівних 1-10 Гц можуть впливати у відповідності з біологічними ритмами людини і його органів, стимулювати функцію внутрішніх органів, серцево-судинної системи, ендокринних органів, сечостатевої системи. Частоти імпульсних магнітних полів рівні 50 Гц надають на біотканини трофічну, протинабрякову, протизапальну, стимулює процеси регенерації дію. Частоти, рівні 100 Гц, мають трофічну, імуномодулюючу, спазмолітичну, гіпотензивну, антиалергічну дію.

Тривалість процедур магнітотерапії зазвичай становить 20-60 хв щодня. Курс лікування 10-20 процедур.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)