АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Режими роботи МЗ

Читайте также:
 1. I. Мета, завдання та загальні вимоги до виконання курсової роботи
 2. II Методика виконання курсової роботи.
 3. II. ЗМІСТ І ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ
 4. IX. СИГНАЛИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ ПІД ЧАС МАНЕВРОВОЇ РОБОТИ
 5. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 6. А. Виконується при підготовці до роботи
 7. Аналіз стану виховної роботи
 8. База даних для роботи з Project Expert
 9. Будова і принцип роботи порта принтера
 10. Будова і принцип роботи пристрою
 11. Будова і принцип роботи тахеометру
 12. Вибір варіанта контрольної роботи

Завантаження конвеєра М3 пострілами проводити при увімкненому стабілізаторі озброєння, постріли перед завантаженням повинні бути підготовлені.

Кількість і порядок завантаження пострілів у конвеєр по типах визначаються поставленим завданням. У загальному випадку рекомендується постріли укладати, чергуючи їх по типах.

У немеханізованих укладках танка можна розміщувати тільки осколково-фугасні і кумулятивні снаряди.

Для завантаження конвеєра пострілами необхідно:

- перевірити увімкнення АЗР: «ДВМЗ», «МЗ», «ЭЛ. СПУСК» на правому розподільному щитку в кабіні;

- зняти правий щиток і опустити сидіння командира;

- встановити гармату на кут заряджання за допомогою ручного підйомного механізму;

- відкрити клин затвора гармати;

- встановити рукоятку крана золотникової коробки в положення А;

- зняти автомат і два магазини ПКТ;

- перевести перемикач режимів робіт на пульті ПЗ в положення «ЗАГР»;

- увімкнути вимикач МЗ на пульті навідника, після чого повинна зажевріти лампа МЗ;

- натиснути кнопку «ПУСК» на пульті ПЗ, після чого важіль механізму подачі подасть найближчий порожній лоток на лінію досилання;

- витягнути піддон з лотка (якщо він там знаходиться) і видалити його з танка;

- укласти в лоток снаряд і просунути його вперед у казенник гармати;

- укласти в лоток заряд і просунути його назад до упора в дно лотка;

- відсунути назад снаряд і укласти його в передньому (нижньому) напівлотку.

Бронебійний підкаліберний снаряд укладається в передній напівлоток впритул своїм заднім торцем у вертикальну стінку виступу на основі переднього напівлотка. Положення укладання по діаметру довільне. Після закриття лотка на клямку снаряд утримується від осьового зсуву тільки за рахунок сил тертя, що виникають між поверхнею циліндра снаряда, що згорає, і гумовими амортизаторами захватів.

Осколково-фугасний і кумулятивний снаряди необхідно укладати хвостовою частиною стабілізатора на виступ основи переднього напівлотка так, щоб одна пара лопатей стабілізатора розташовувалася горизонтально. При цьому після закривання лотка на клямку снаряди утримуються від осьових переміщень упором і сектором, розташованим на захватах переднього (нижнього) напівлотка.

Після закриття лотка на клямку за допомогою ключа необхідно:

- встановити перемикач відмітчика візуального покажчика в положення, відповідне укладеному типу пострілу;

- натиснути кнопку «ПУСК» на пульті ПЗ, після чого відбудеться відмітка завантаженого пострілу на шкалі ВУ, лоток з пострілом повернеться в початкове положення, важіль подасть черговий порожній лоток на лінію досилання;

- після завантаження останнього пострілу натиснути кнопку «СТОП» на пульті ПЗ, при цьому відбудеться відмітка типу завантаженого пострілу на візуальному покажчику, лоток повернеться в початкове положення, а конвеєр обернеться на один крок і зупиниться;

- натиснути і відпустити кнопку «ПУСК» на пульті ПЗ (Рис.2.8), при цьому конвеєр обернеться на один крок і зупиниться;

- переконатися у відповідності типу пострілу, завантаженого в лоток, світловій відмітці на кільцевій доріжці проти стрілки на кришці візуального покажчика.

У разі невідповідності типу пострілу в лотку відмітці на візуальному покажчику необхідно:

- перевести перемикач на пульті ПЗ в положення «РАЗГР»;

- натиснути кнопку «ВІДМІТКА ТИПУ» на візуальному покажчику (Рис.2.6), після чого відбудеться скидання невірно встановленої відмітки;

- встановити перемикач типу пострілу в потрібне положення;

- встановити перемикач на пульті ПЗ в положення ЗАГР.;

- натиснути кнопку «ВІДМІТКА ТИПУ», після чого на відповідній кільцевій доріжці шкали з'явиться світлова відмітка.

Після завантаження:

- вимкнути вимикач «МЗ» на пульті навідника;

- встановити правий щиток огородження командира і підняти праве сидіння в робоче положення та закрити чохлом завантажувальне вікно підлоги кабіни.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)