АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бо Ти благий і чоловіколюбець Бог єси, і Тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні

Читайте также:
 1. I принесуть до нього славу й честь народiв
 2. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні.
 3. В результате неправильного отношения верующих к Духу Святому приходит разочарование.
 4. Восемь молитв во славу Господа Нитьянанды
 5. Все святые, будучи озаряемы, просвещаются и видят славу Божию, насколько возможно человеческой природе видеть Бога.
 6. Глава 21. О кознях, устроенных Евсевием и его сообщниками святому Евстафию, епискому антиохийскому
 7. И многое другое. Все придет, только практикуя и творя во Славу Света, Любви и Гармонии. Совершая добрые дела и поступки.
 8. І нині, і повсякчас, і на віки вічні.Амінь. Алилуя (3).
 9. Кланяемся тебе, князю Ярославу и братии нашей новгородцам, и вам на ваши слова ответствуем: на войну с вами нейдём, и братии нашея, которые правду говорят, не отдадим.
 10. Минимальные и конкретные ставки платы за древесину, отпускаемую на корню.
 11. Молитва святому Николаю.

Хор: Амінь.

Коли ж співці співають третій антифон або блаженні, протоєреї, ієреї, протодиякон і диякон, ставши перед святою трапезою, творять три поклони. Тоді перший ієрей бере святе Євангеліє, дає дияконові, і йдуть від правої сторони поза престолом і так, вийшовши північною стороною, зі жезлом, трисвічником, двосвічником попереду, творять малий вхід, ієреї йдуть по черзі виголосу 4,3,2,1 і стають в тім порядку що і біля престолу.

Молитва входу:

Владико Господи Боже наш, Ти установив на небі чини, і воїнства ангелів і архангелів на служіння Твоєї слави, тож вчини із входом нашим, щоб був входом святих ангелів, які співслужать з нами і разом з нами славословлять Твою доброту.

Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння, Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

Диякон несе Євангеліє до Архиєрея. Коли ж скінчиться молитва, протодиякон, тримаючи трьома пальцями правої руки орар і, вказуючи на схід, мовить до Архиєрея:

Благослови, владико, святий вхід.

Архиєрей, благословляючи, мовить:

Благословенний вхід святих Твоїх завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні.

Диякон: Амінь.

Тоді, як Архиєрей поцілував святе Євангеліє, а диякон цілує його святу правицю, приходить перед царські врата і, піднісши руки з Євангелієм, виголошує:

Премудрість, прості.

І входить у святий вівтар та кладе святе Євангеліє на святій трапезі.

Архиєрей бере трисвічник і двосвічник й велично співає разом із співслужителями:

Прийдіте поклонімся: а коли співають: І припадім до Христа всі схиляють свої голови.

Архиєрей, благословляючи на схід, захід, південь і північ мовить:

Христе, Ти світло істинне, що просвічує і освячує кожну людину, яка приходить на світ.

Нехай знаменується на нас світло обличчя Твого, щоб ми, ходячи в ньому, побачили світло недоступної Твоєї слави.

Спрямуй стопи наші на діло заповідей Твоїх.

Молитвами Пречистої Твоєї Матері, Христе Боже наш, спаси нас.

Як Архиєрей благословляє, хор співає: Многая літа.

Тоді входить Архиєрей через святі врата, і поклонившись перед престолом, цілує святу трапезу, диякон приймає трисвічник від Архиєрея, Архиєрей бере двокірій і кадило та кадить святу трапезу навкруги, і святе предложення, і весь вівтар, з дияконом попереду, який несе трикірій, і всі священники голосно співають три рази:В неділю:

Спаси нас Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо Тобі: Алилуя.

В будні:

Спаси нас Сину Божий, у святих дивний Ти, співаємо Тобі: Алилуя.

Як це закінчиться, дяк співає тропарі і кондаки.

Святитель читає наступну молитву:

Боже святий, що в святих перебуваєш, Тебе трисвятим голосом серафими оспівують, і херувими славословлять, і всі небесні сили Тобі поклоняються. Ти з небуття в буття привів усе, створив людину на Твій образ і подобу і всякими дарами її прикрасив. Ти даєш тому, хто просить, премудрість і розум, і не погорджуєш грішником, а встановлюєш покаяння на спасіння. Ти сподобив нас, смиренних і недостойних слуг Твоїх, і в цю хвилину стати перед славою святого Твого жертовника і належне Тобі поклоніння і славослов'я приносити. Сам, Владико, прийми і з уст нас, грішних, трисвяту пісню і відвідай нас милістю Своєю. Прости нам усяке прогрішення, добровільне і недобровільне, освяти наші душі й тіла і дай нам побожно служити Тобі всі дні життя нашого, молитвами святої Богородиці і всіх святих, що від віку Тобі угодні були.

Протодиякон тихо мовить:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)