АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

З дисципліни « Методологічне забезпечення прикладного психологічного дослідження.»

Читайте также:
 1. I. МЕТА І ЗАДАЧІ ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
 2. IV. Встановлення психологічного контакту із свідком.
 3. IV. ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
 4. VII. Матеріали методичного забезпечення заняття.
 5. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 6. Аналізатори, їх значення для життєдіяльності і забезпечення захисту людини від небезпек.
 7. АНОТАЦІЯ ДИСЦИПЛІНИ
 8. Анотація навчальної дисципліни зі структурно-логічною схемою (міждисциплінарними зв’язками)
 9. Арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження.
 10. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, повинна бути співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
 11. Вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.
 12. Види забезпечення виконання зобов’язань

ІНДЗ

 

студентки 51 групи

факультету психології

Осипович Олександри Олександрівни

 

 

Луцьк – 2011.

Коротка характеристика:

Опитувальник ПЕА сконструйований А.Н.Волковой для діагностики трьох феноменів стосунків : розуміння партнера, емоційної привабливості, поваги до партнера. Кожна шкала містить 15 питань. Шкала розуміння дозволяє судити про наявність у клієнта образу партнера який дозволяє йому адекватно вести себе по відношенню до нього. Емоційна привабливість вимірюється низкою проектних запитань, що дозволяють судити про тяжіння до партнера, прийняття його особистісних проявів. Шкала поваги дозволяє судити про міру авторитетності значущості, референтності дружина в очах іншого.

Історія створення методики: даної інформації не було знайдено в інтернет ресурсах.

ОпитувальникПЕА(розуміння, емоційне тяжіння,авторитетність;

А.Н.Волкова).

Шкали: розуміння, емоційне тяжіння, авторитетність (повагу).

Призначеннятесту.

Опитувальник призначений для оцінки ступеня розуміння, емоційної привабливості і поваги партнерів у шлюбі.

Опистесту.

Опитувальник складається з 45 тверджень, які стосуються взаємовідносин між партнерами в шлюбі. У текст опитувальника закладено три шкали: розуміння, емоційне тяжіння і авторитетність (повага). Кожна шкала включає по 15 запитань-тверджень.

Інструкціядо тесту.

Перед вами висловлювання, про Ваше розуміння свого чоловіка (чи дружини). На ці питання можна відповісти: "Так" (згоден, це так), "Ні" (не згоден, це не так) або вибрати відповідь "Не знаю" (важко сказати) ».

Тест
1. Я легко читаю її (його) думки.
2. Я насилу вгадую її (його) настрій.
3. Я розумію її (його) без слів.
4. Мені важко передбачити, як вона (він) буде вести себе в тій чи іншій ситуації.
5. Я добре знаю її (його) смаки і звички.
6. Мені важко передбачити її (його) думку з того чи іншого питання.
7. Я знаю, чого вона (він) хоче, до чого прагне.
8. Мені здається, я погано її (його) розумію.
9. Вона (він) часто дивує мене вчинками, яких я від неї (нього) не очікував (а).
10. Я добре знаю її (його) переваги і недоліки.
11. Її (його) внутрішні переживання залишаються для мене загадкою.
12. Я знаю, на що вона (він) здатна (здатний), а на що - ні.
13. Я знаю, що для неї (нього) важливо в житті.
14. Часто з'ясовується, що я неправильно її (його) зрозумів.
15. Мені важко сказати, що її (його) може засмутити або порадувати.
16. На мене благотворно діє просто її (його) присутність.
17. Мені подобається слухати її (його) голос, дивитися на її (його) обличчя.
18. Мене дратують її (його) манери.
19. У неї (нього) неприємне обличчя.
20. Мені подобається спостерігати, як вона (він) ходить, працює, сидить.
21. Мені неприємні її (його) поцілунки, дотики, ласка.
22. Мені подобається її (його) сміх, посмішка.
23. Я важко переношу розлуку з нею (ним).
24. Щось у її (його) зовнішності мені явно не подобається.
25. Я часто критикую її (його) дії та висловлювання.
26. Часто вона (він) висловлює слушні і розумні думки.
27. Її (його) погляди на багато речей неприйнятні для мене.
28. Я дорожу її (його) думкою про мене.
29. Я пишаюся тим, що вона (він) мій друг.
30. Я рідко погоджуюся з її (його) думками та оцінками.
31. Поруч з нею (ним) я відчуваю себе легко і розкуто.
32. В її (його) присутності у мене піднімається настрій.
33. Поруч з нею (з ним) я легко втомлююсь, дратуюся, виходжу з себе.
34. Я готовий (а) відкласти важливі справи, аби побути з нею (з ним) поруч.
35. Часто у мене з'являється бажання відпочити від неї (нього).
36. Я відчуваю себе краще, коли вона (він) відсутня.
37. Я знаходжу в ній (ньому) багато особистих достоїнств, за які я її (його) поважаю як людину.
38. Серед моїх знайомих і близьких вона (він) - найавторитетніший для мене людина.
39. Коли мені важко що-небудь вирішити, я найчастіше раджуся з нею (з ним).
40. Вона (він) легко може мене переконати.
41. Я вважаю, що у неї (нього) добре працює голова.
42. Я цікавлюся тими книгами і фільмами, які справили на неї (нього) враження.
43. Вона (він) цікава людина, я з нею (з ним) не сумую.
44. Іноді мені здається, що вона (він) недалека людина.
45. У ній (у ньому) є такі якості, які я хотів (ла) би бачити у себе.Обробка та інтерпретація результатів тесту.

Ключ до тесту


1 | 2 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)