АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А.1. Вімоги до даних

Читайте также:
 1. Аналіз даних
 2. Аналіз метеорологічних даних регіону та його сировинної бази
 3. База даних для роботи з Project Expert
 4. База даних як складова інформаційної системи
 5. Бази даних. Основні відомості
 6. Бланк обробки даних
 7. Введення метеоданих (SET T.P)
 8. Ввод даних в програмі KSTAT
 9. Ведення даних для створення плакату
 10. Вибирання даних
 11. Визначення рівня доступу до баз даних Lotus Notes.

Палати

У лікарні Wellmeadows Hospital є 17 палат на 240 ліжок, призначених для короткострокового і довгострокового перебування пацієнтів, а також власна клініка. Кожна палата характеризується номером (наприклад, палата 11), назвою (наприклад, ортопедична палата), розташуванням (наприклад, блок Е), загальною кількістю ліжок і додатковим номером телефону (наприклад, додатковий номер 7711).

Співробітники

Всю відповідальність за роботу лікарні Wellmeadows Hospital несе її головний лікар ('Medical Director'). Він контролює дії співробітників лікарні і використання всіх наявних ресурсів (ліжка, витратні матеріали) для забезпечення ефективного обслуговування всіх пацієнтів.

Крім того, в лікарні Wellmeadows Hospital є начальник відділу кадрів ('Personnel Officer'), який відповідає за наявність необхідної кількості співробітників необхідної кваліфікації в кожному з відділень (палат) і клініці.

Про кожного співробітника лікарні зберігається наступна інформація: номер співробітника, ім'я і прізвище, повна адреса, номер телефону, дата народження, стать, номер служби соціального страхування (NIN), посаду, потокова зарплата і існуюча шкала розцінок. Крім того, зберігається інформація про кваліфікацію кожного співробітника (тип і дата присвоєння кваліфікації, а також назва установи, що привласнила її) і його послужний список (назва організації, посада, дата вступу на роботу і звільнення з неї).

Крім того, для кожного співробітника записуються відомості з договору про найм на роботу, включаючи кількість робочих годин в тиждень, тип укладеного договору (тимчасовий або постійний), а також періодичність виплати зарплати (щотижня або щомісячно).

На мал. А1 показано приклад|зразок| заповненої форми, що містить відомості про співробітниці Мойре Самуєль (Moira Samuel), що працює в палаті №11.

У кожній палаті і клініці є завідувач ('Charge Nurse'), що відповідає за повсякденну діяльність палати або клініки. Він контролює витрачання виділених для його палати/клініки бюджетних коштів і стежить за завантаженістю персоналу, а також використанням всіх наявних ресурсів (ліжок і витратних матеріалів). Для забезпечення ефективного управління головлікар працює в тісному контакті із завідувачами всіх підрозділів лікарні.

Завідувач відповідає за складання щотижневого розкладу чергувань, а також стежить за тим, щоб щодня і щоночі в палаті/клініці знаходилось потрібна кількість співробітників необхідної кваліфікації. Протягом тижня кожен співробітник працює в одній з трьох змін: уранішній, вечірній або нічній.

Окрім завідувача, в кожній палаті і клініці є також старші і молодші медсестри, лікарі і допоміжний персонал. У клініці і деяких палатах працюють також фахівці |із|з різних областей медицини (наприклад, палатні лікарі, фізіотерапевти і так далі).

 

Мал. А1. Форма з даними про співробітника лікарні Wellmeadows Hospital

 

На мал. А.2 показано зразок звіту з даними про співробітників, які працюють в палаті №11.

Пацієнти

Коли пацієнт вперше звертається в лікарню, йому привласнюється унікальний номер пацієнта. Одночасно про нього записуються деякі додаткові відомості: ім'я і прізвище, адреса, номер телефону, дата народження, стать, сімейний стан, дата реєстрації в даній лікарні, а також відомості про його найближчого родича.

Найближчий родич пацієнта

У лікарні зберігаються відомості про одного з найближчих родичів кожного пацієнта: ім'я і прізвище, родинні стосунки з пацієнтом, адреса і номер телефону.

Дільничні лікарі

Пацієнті зазвичай звертаються в лікарню по направленню дільничного лікаря. Про кожного такого дільничного лікаря в лікарні зберігаються наступні відомості: ім'я і прізвище, номер клініки, адреса і номер телефону. Номер клініки є унікальним в межах всієї території Велікобританії. На мал. А.З і показано приклад реєстраційної форми пацієнта, заповненої відомостями про пацієнтку з ім'ям 'Anne Phelps'.

 

Мал. А.2. Звіт з даними про співробітників, що працюють у палаті №11 лікарні Wellmeadows Hospital

 

Мал.А.3. Реєстраційна форма, яка використовується для запису даних про пацієнтів лікарні Wellmeadows Hospital

 

Призначення на прийом.

Після направлення дільничним лікарем в лікарню Wellmeadows Hospital пацієнт отримує призначення на прийом до одного з консультантів цієї лікарні.

Кожне призначення на прийом має унікальний номер. Крім того, по кожному призначенню зберігається наступна інформація: ім'я консультанта і його особистий номер співробітника, дата і година прийому, номер кабінету (наприклад, кімната 'Е252').

Після огляду пацієнта консультант може порекомендувати йому відвідати лікарняну клініку або записатися в чергу на отримання місця у відповідній палаті.

Амбулаторні пацієнти

Про амбулаторних пацієнтів зберігається така інформація: номер пацієнта ім'я і прізвище, адреса, номер телефону, дата народження, стать, дата і година прийому в клініці.

 

Стаціонарні пацієнти

Завідувач палатою і інший старший медичний персонал відповідають за розподіл ліжок серед пацієнтів, записаних в чергу. У базі даних збережуться наступні відомості про поміщених в палату або записаних в чергу пацієнтів: номер пацієнта ім'я і прізвище, адреса, номер телефону, дата народження, стать, сімейний стан, інформація про найближчого родича цього пацієнта, дата реєстрації в черзі, призначена палата, передбачуваний термін лікування (у днях), дата розміщення в палаті, передбачувана дата виписки, а також фактична дата виписки, якщо вона відома.

При прийомі пацієнта в палату для нього також указується номер його ліжка. На мал. А.4 показано приклад звіту з даними про пацієнтів, які знаходяться в палаті №11.

Мал. А.4. Звіт з даними про пацієнтів, які знаходяться в палаті №11 лікарні. Wellmeadows Hospital

 

Медикаменти, призначені пацієнтові

Мал. А.5. Звіт з даними про використання медикаментів при лікуванні пацієнта в лікарні Wellmeadows Hospital

У лікарні ведеться облік медикаментів, призначених пацієнтові для лікування. При цьому фіксується: номер і ім'я пацієнта, номер і назва ліків, кількість прийомів ліків в день, спосіб прийому (наприклад, внутрішнє, внутрішньовенне (IV) і так далі), а також початок і кінець курсу лікування даним препаратом. У процесі лікування контролюється кількість ліків, що видаються даному пацієнтові. На Мал. А.5 показано приклад звіту про використання медикаментів при лікуванні пацієнта з ім'ям 'Robert MacDonald'.

 

Хірургічні і нехірургічні витратні матеріали

У лікарні Wellmeadows Hospital є централізований склад хірургічних (наприклад, таких як шприци, стерильний одяг) і нехірургічних (наприклад, таких як пластикові пакети, фартухи) витратних матеріалів. Для їх обліку в лікарні зберігаються наступні відомості: назва і ідентифікаційний номер предмету, його опис, кількість на складі, рівень запасу, при якому подається замовлення про його поповнення, а також вартість. Ідентифікаційний номер предмету є унікальним для всіх хірургічних і нехірургічних витратних матеріалів. Облік їх витрачання ведеться для кожної палати окремо.

Фармацевтічні витратні матеріали

У лікарні Wellmeadows Hospital також є склад фармацевтичних витратних матеріалів (наприклад, таких як антибіотики, болезаспокійливі засоби і так далі). Про них зберігається така інформація: ідентифікаційний номер і назва ліків, опис, дозування, спосіб прийому, кількість на складі, рівень запасу, при якому подається замовлення про його заповнення, а також вартість. Ідентифікаційний номер ліків є унікальним для всіх фармацевтичних витратних матеріалів. Облік витрачання медикаментів також ведеться для кожної палати окремо.

 

Мал. А.6. Заявка на отримання медикаментів для палати №11 лікарні Wellmeadows Hospital

 

Заявка на матеріали

У міру необхідності завідувач палатою може отримувати хірургічні, нехірургічні і фармацевтичні витратні матеріали з центрального складу лікарні. Для кожної палати вони поставляються на підставі заявки, що містить наступні відомості: унікальний номер заявки, ім'я співробітника — укладача заявки, номер і назва палати ідентифікаційний номер предмету або ліків, його назва, опис, дозування і метод прийому (тільки для ліків), вартість одиниці, кількість, що замовляється, а також дата замовлення. Після доставки замовлених витратних матеріалів в палату форма має бути підписана з вказівкою дати тим завідувачем, який підготував дану заявку. На мал. А.6 показано приклад заявки на отримання морфію для палати №11.

Постачальники

У базі даних лікарні також повинні зберігатися відомості про постачальників хірургічних, нехірургічних і фармацевтичних витратних матеріалів: назва і номер постачальника, адреса, номери телефону і факсу. Номер постачальника є унікальним для всіх постачальників.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)