АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вибір та порівняння декількох схем навантажувально-розвантажувальних робіт

Читайте также:
 1. I. ТЕМИ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ ТА ЇХ ВИБІР
 2. VII. Тематика курсових робіт з аналізу фінансів підприємств
 3. Абсолютне погіршення становища робітничого класу
 4. Аналітична оцінка робіт
 5. Б) Угода про партнерство та співробітництво
 6. Боротьба трудящих сільського господарства проти гноблення монополій І великих землевласників у капіталістичних країнах. Аграрні програми комуністичних І робітничих партій
 7. Варіанти контрольних робіт
 8. Варіанти контрольних робіт розподіляються серед студентів згідно порядкового номера списку групи (який варто уточнювати в заочному деканаті).
 9. Вибір варіанта контрольної роботи
 10. ВИБІР ВАРІАНТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
 11. ВИБІР ГІДРОАПАРАТУРИ
 12. Вибір димососів (вентиляторів)

Вибір способу організації і механізації вантажно-розвантажувальних робіт визначається наступними факторами:

- Характером вантажу, що перевозиться і його фізичними властивостями (навалочні, сипучі, штучні, наливні та ін);

- Характером і потужністю вантажопотоку;

- Прийнятим для перевезення вантажу типом рухомого складу і його вантажопідйомністю.

Прийнятий спосіб організації вантажно-розвантажувальних робіт повинен забезпечувати мінімальні простої рухомого складу під навантаженням і розвантаженням, повну і рівномірне завантаження роботою вантажопідйомних машин і механізмів.

Процес навантаження та розвантаження може відбуватися вручну, або конвеєрним методом.

Конвеєрна схема доставки хлібобулочних виробів в контейнерах на колесах від виробника до покупця

Модернізований згідно патенту № 53985 автомобіль-фургон рис.1

на шасі ГАЗ 3302 може бути виконаний в двох варіантах з механічним ручним приводом або електричним з дистанційним дротовим або бездротовим пультом управління оснащений:

- Заднім бортом-трапом 2 переміщуваним в напрямках 3 вгору-вниз за допомогою лебідки 4 із ручним або електричним приводом, встановлюваним в чотирьох положеннях,

- З лівого боку в передній частині операційним люком 5 із упорами 6 для багра 12,

- Направляючими 7 і 8 встановленими на підлозі кузова, а також по правому і лівому бортах на рівні половини висоти контейнерів,

- Контейнерами 9 із самоустановлювальні колесами і багатоярусними направляючими 10 для стандартних дерев'яних лотків 11,

- Багром 12 для переміщення контейнерів в передній частині кузова-фургона з правого ряду в лівий, переміщення контейнерів лівого ряду у напрямі заднього борту з використанням упорів 6 і фіксації контейнера на борту-трапі використовуючи шипи 15,

- Напрямком переміщень 13 контейнерів у кузові-фургоні,

- Двома шипами 15 для установки на них багра,

- Пакетом для супровідної документації 14,

- Ланцюговим приводом 16.

Виходячи з вантажопідйомності шасі ГАЗ 3302, налагодженого серійного виробництва кузовів-фургонів із задніми орними дверима приймемо варіант з десятьма контейнерами рис.1, кожен повною вагою 110 кг, обладнаних вісьмома парами направляючих на які встановлюються стандартні хлібні дерев'яні лотки.

На рис.2 окремо зображено положення IV борта-трапа з встановленим еластичним упором 18.

Автомобіль-фургон прибуває на хлібозавод з порожніми лотками в контейнерах, водій-оператор встановлює борт-трап 2 у положення IV і викочує їх з кузова-фургона, а на місце, що звільнилося закочує контейнери з лотками заповненими ХБВ згідно переліку замовлених ХБВ торговими майданчиками та маршруту руху автомобіля-фургона, встановлює борт-трап 2 в транспортне положення I.

 

Розглянемо один з можливих варіантів розвантаження автомобіля-фургона на Рис. 3

 

Під'їхавши до першого торгового майданчику водій-оператор викочує з неї контейнер А з порожніми лотками, встановлює борт-трап 2 у положення II, встановлює на шип 15 багор 12 і скачує контейнер 10 на борт-трап 2, встановлює борт-трап 2 у положення III , прибирає багор 12 і скачує контейнер 10 на майданчик. Встановлює борт-трап в положення II і закочує контейнер А з порожніми лотками на звільнене місце контейнера 10, встановлює борт-трап в транспортне положення I. Перекочує контейнер 10 на торговельний майданчик.

Тут слід зазначити, що навантажені контейнери знаходяться під наглядом водія-оператора, що виключає можливість розкрадання ХБІ.

Водій-оператор переїжджає на другу торговельну площадку, викочує з неї контейнер В з порожніми лотками, встановлює борт-трап в положення II, встановлює на шип 15 багор 12 і скачує контейнер 1 на борт-трап. Встановлює борт-трап в положення III, прибирає багор 12 і скачує контейнер 1 на площадку. Відкриває люк 5 і використовуючи упори 6 переміщує лівий ряд контейнерів 5,4,3,2 до заднього борту. Потім багром переміщує з правого ряду в лівий контейнер 6 на місце 5 контейнера лівого ряду. Переміщує контейнери 7,8,9 і А до переднього борту, встановлює борт-трап в положення II і закочує контейнер В з порожніми лотками на вільне місце в правому ряду кузова-фургона. Встановлює борт-трап в транспортне положення I, закриває люк і перекочує контейнер 1 з навантаженими лотками на торговельний майданчик. Переїжджає до третьої торговому майданчику, викочує з неї порожній контейнер С, встановлює борт-трап в положення II встановлює на шип 15 багор 12 і скачує контейнер 2 із завантаженими лотками. Встановлює борт-трап в положення III, прибирає багор і скачує контейнер С на майданчик. Відкриває люк 5 і багром 12 переміщує контейнери 6,5,4, і 3 лівого ряду до заднього борту, а на місце, що звільнилося контейнера 6 поміщає контейнер 7. Переміщує до переднього борту контейнери 8,9, А і В. Встановлює борт-трап в положення II і на звільнене місце контейнера У поміщає контейнер С, встановлює борт-трап в транспортне положення I, закриває люк 5 і перекочує контейнер 2 з навантаженими лотками на торговельний майданчик. Переїжджає до четвертої торговому майданчику, де виробляє переміщення контейнерів D і E з порожніми лотками і вивантаження з кузова-фургона контейнерів 3 і 4 із завантаженими лотками за описаною вище технологією.

Розрахунок ефективності застосування нових модернізованого автомобіля-фургона і конвеєрної технології доставки ХБВ від виробника покупцеві представлений в таблиці 5.1.

 

Таблиця 5.1. Складові витрат часу в % при доставці ХБВ.

Операція Технологія з використанням лотків Конвеєрна технологія
Навантаження
Переїзд
Розвантаження
Всього

 

На підставі даних представлених в таблиці можна стверджувати, що розроблені модернізований автомобіль-фургон з конвеєрної технологією дозволяють в два рази підвищити продуктивність роботи

автомобільного транспорту при доставці ХБІ від виробника до покупця.

При розробці модернізованого автомобіля-фургона і конвеєрної технології переміщення контейнерів обладнаних колесами використовувався логістичний підхід. На торгівельний майданчик магазину подаються ХБВ згідно замовленої специфікації за номенклатурою, кількістю та якістю (часу з моменту випічки, відсутності механічних пошкоджень пов'язаних з виключеними перевантаженнями).

ХБІ поставляються під час зазначене конкретним замовником, з мінімальними витратами фізичної праці і фінансових ресурсів. Все зазначене вище повинно фіксуватися в супровідній товарною накладною зберігаються у керівництва магазину і хлібокомбінату, що є гарантом виконання зобов'язань виробника, перевізника та продавця ХБІ перед покупцем.

 

 

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)