АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ISBN 966-561-208-5

 


ЗМІСТ

 

ЧАСТИНА I. ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДОБРОГО ПОДРУЖЖЯ

 

1. Тривалі стосунки - це не випадковість……………………………..………11

2. Вісім прикладів, як чоловік ранить свою дружину………………………..16

3. Чому чоловіки діють так, а не інакше?..........................................................25

4. Як ви можете допомогти своєму чоловікові стати чуйним……………….33

5. Як ви можете спонукати свого чоловіка вислухати вас…………………...39

6. Як ви можете допомогти своєму чоловікові змінитися……………………49

 

ЧАСТИНА II. БУДІВЕЛЬНИЙ МАТЕРІАЛ ДЛЯ ДОБРОГО ПОДРУЖЖЯ

 

7. Що ви можете зробити, щоб чоловік проводив з вами більше часу………71

8. Що ви можете зробити, щоб чоловік завжди уважно вислуховував вас….89

9. Що ви можете зробити, щоб чоловік був чуйним до ваших емоційних потреб і романтичних мрій……………………………………..………………………………96

10. Що ви можете зробити, щоб чоловік розраджував і розумів вас, а не повчав і критикував……………………………………………………………………………..105

11. Що ви повинні робити, щоб чоловік сприймав ваші зауваження, не займаючи оборонних позицій………………………………………………….…………………111

12. Що ви повинні робити, щоб чоловік хвалив і шанував вас………..……….119

13. Що ви можете зробити, щоб чоловік взяв на себе відповідальність за дітей і допомагав у домашньому господарстві………………………………………..…....128

14. Що ви можете зробити, щоб чоловік з радістю задовольняв ваші фінансові потреби………………………………………………………………………………….137

15. Що ви можете зробити, щоб чоловік дедалі більше кохав вас……………..145

16. Що ви можете зробити, щоб стати найкращою подругою для свого чоловіка…………………………………………………………………..……………..155

 


МАЙЖЕ ЗАПІЗНО

 

Я завжди вважав себе добрим чоловіком. Коли я вперше запропонував Ґері написати книжку, то навіть не підозрював, на що зважуюся.

У ході роботи я змушений був визнати, що на плечі моєї дружини упродовж останніх десяти років лягало занадто багато обов'язків. Кожен розділ дедалі більше переконував мене, що я не справлявся зі своїми обов'язками чоловіка. Згодом я мусив припинити працювати над книжкою, бо вона повністю викрила мої недоліки як чоловіка і батька. З усією певністю я можу сказати, що ця книжка породила в мені бажання кохати і шанувати свою дружину - неповторну особистість. Сподіваюся, що і ви почерпнете з неї необхідні знання і досвід, які допоможуть здійснитися вашим мріям про щасливе подружнє життя. 

СТ1В СКОТ

 


ВСТУП

 

Щасливе подружжя - це не випадковість. Його запорукою є випробувані принципи, без дотримання яких добрі, щирі стосунки неможливі. Перша частина (розділи 1-6) подає конкретне пояснення цих принципів і демонструє їх застосування на практиці. Вони є фундаментом міцного, щасливого подружжя.

Частина 2 (розділи 7-16) постачає матеріал для продовження будівництва на фундаменті. Кожен розділ містить спеціальні вказівки, з допомогою яких ви можете спонукати свого чоловіка любити вас так, як ви цього прагнете. Розділи є тематично закінченими, і їх можна читати в будь-якому порядку. Порядок розташування зумовлений їх актуальністю, яку визначили самі жінки. Але, можливо, у вашому випадку наступна тема є важливішою, ніж попередня. Пронумерувавши подані нижче 10 тем, ви самі зможете встановити їх актуальність і читатимете у відповідній послідовності.

Що ви можете зробити, щоб чоловік:

- проводив з вами більше часу;

- завжди уважно вислуховував вас;

- був чуйним до ваших емоційних потреб і романтичних мрій;

- підбадьорив і розрадив вас, коли ви цього потребуєте;

- сприйняв вашу критику, не переходячи в наступ;

- шанував і цінував вас;

- взяв на себе відповідальність за дітей і допомагав у домашньому господарстві;

- охоче задовільняв ваші матеріальні потреби;

- дедалі більше кохав вас;

- став вашим найкращим другом.


ЧАСТИНА І

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.025 сек.)