АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шкала оцінки особистісної тривожності (тест Дж.Тейлор)

Читайте также:
 1. Аналіз оцінки системи управління розподілом готової продукції підприємства
 2. Аналітичний спосіб оцінки конкурентоспроможності підприємства.
 3. Анкета для самооцінки вчителем своєї діяльності
 4. В. Показники оцінки фінансової стійкості
 5. Висновок експерта як джерело доказів у кримінальному провадженні: поняття, значення, структура та особливості оцінки.
 6. Временная шкала
 7. Глава 2. Підходи до оцінки
 8. Графічний спосіб оцінки конкурентоспроможності підприємства.
 9. Експертні оцінки
 10. Етапи оцінки конкурентоспроможності продукції.
 11. Ефективність регіональної економіки: показники, методи оцінки, критерії.
 12. Загальні положення методології експертної оцінки систем баз даних
№ п/п Пропозиції Показники тривожності
Зазвичай я спокійний і вивести мене з себе не легко.  
Мої нерви розстроєні не більше, чим в інших людей  
В мене рідко бувають запори.  
В мене рідко буває головний біль  
Я рідко втомлююсь.  
Я майже завжди почуваю себе цілком щасливим.  
Я впевнений в собі  
Практично я ніколи не червонію.  
В порівнянні з моїми друзями я вважаю себе цілком сміливою людиною.  
Я червонію не частіше, чим інші.  
В мене рідко буває серцебиття і задишка  
Зазвичай мої руки і ноги достатньо теплі.  
Я сором’язливий не більше, чим інші.  
Мені не хватає впевненості в собі.  
Деколи мені здається, що я ні на що не здатний.  
В мене бувають періоди такої тривоги, що не можу всидіти на місці.  
Мій шлунок сильно турбує мене.  
В мене не вистарчає духу витримати всі предстоящі труднощі.  
Я хотів би бути таким же щасливим як інші.  
Мені часом здається, що переді мною накопичені такі труднощі, які мені не перебороти.  
Мені часто сняться жахливі сни.  
Я зауважую, що мої руки починають тремтіти, коли я пробую що-небудь зробити.  
В мене надзвичайно тривожний і переривчастий сон.  
Мене дуже турбують можливі невдачі.  
Мені приходилось відчувати страх в тих випадках, коли я точно знав, що мені нічого не загрожує.  
Мені важко зосередитись на роботі або на якому не-будь завданні.  
Я працюю з великою напруженістю.  
Я легко стаю збентеженим.  
Майже завжди я відчуваю тривогу за кого-небудь або із-за чого-небудь.  
Я схильний сприймати все надзвичайно серйозно.  
Я часто плачу, в мене очі на мокрому місці.  
Мене часто мучать приступи блювоти і нудоти.  
Раз в місяць у мене бувають розлади стільця (або частіше)  
Я часто боюсь, що ось-ось почервонію.  
Мені дуже важко зосередитись на чому не-будь.  
Моє матеріальне становище дуже турбує мене.  
Я часто думаю про такі речі, про які ні з ким не хотілось би розмовляти.  
В мене були періоди, коли тривога не давала мені спати.  
Часами, коли я ніяковію, в мене появляється сильна пітливість і це надзвичайно пригнічує мене.  
Навіть у холодні дні я легко пітнію.  
Інколи я буваю таким збудженим, що мені тяжко заснути.  
Я є легко збудливою людиною  
Інколи я відчуваю себе цілком непотрібним.  
Деколи мені здається, що моя нервова система розладнана і я ось-ось вийду із себе.  
Я часто ловлю себе на тому, що мене щось турбує  
Я набагато чутливіший, чим інші люди.  
Я майже весь час відчуваю голод.  
Інколи я розстроююсь із-зі дрібниць.  
Життя для мене завжди пов’язане із надзвичайною напруженістю.  
Очікування завжди нервує мене.  

Кожна відповідь, що співпадає з ключем інтерпретації відповідей оцінюється в один бал. При невизначеній відповіді ставиться 0,5 бали. Показники особистісної тривожності ранжуються наступним чином:

– від 0 до 6 балів – мала тривожність;

– від 6 до 20 балів – середня тривожність;

– від 20 і вище – висока тривожність.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)