АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Методичні рекомендації. Робоча таблиця для визначення добової витрати енергії може мати наступний вигляд:

Читайте также:
 1. VI. Методичні вказівки до виконання курсової роботи.
 2. Висновки та рекомендації
 3. ЗАВДАННЯ 2. Уважно вивчіть методичні рекомендації стосовно створення завдання на виконання друку документів на мережному принт-сервері.
 4. Загальні вимоги та методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт, видання четверте, доповнене. – Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. – 53 с.
 5. Загальні методичні вказівки
 6. ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
 7. Загальні методичні вказівки
 8. Загальні методичні рекомендації
 9. Загальні методичні рекомендації щодо вивчення дисципліни
 10. Загальні рекомендації
 11. ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ
 12. ЗАГАЛЬНІ____МЕТОДИЧНІ___ВКАЗІВКИ.

Робоча таблиця для визначення добової витрати енергії може мати наступний вигляд:

Таблиця 3

Робоча таблиця для визначення добової витрати енергії студента

Вид діяльності Час (від – до, часи та хвилини) Тривалість (хв.) Витрати енергії за 1 хв. на 1 кг маси тіла (ккал) Добова витрата енергії (ккал на 1 кг маси тіла)
Зарядка (фізичні вправи) 7.00 – 7.15 0,0648 0,0648×15=0,972
Особиста гігієна 7.15 – 7.30 0,0329 0,0329×15=0,493
Прибирання постілі 7.30 – 7.40 0,0329 0,0329×10=0,329
Сніданок (прийом їжі сидячи) 7.40 – 8.00 0,0236 0,0236×20=0,472
Їзда на роботу в автобусі 8.00 – 8.30 0,0267 0,0267×30=0,801
Робота в лабораторії сидячи 8.30 – 12.30 0,0250 0,0250×240=6,00
Обід (прийом їжі сидячи) 12.30 – 13.00 0,0236 0,0236×30=0,708
Відпочинок сидячи 13.00 – 13.30 0,0229 0,0229×30=0,687
Робота в лабораторії сидячи 13.30 – 17.30 0,0250 0,0250×240=6,00
Їзда в автобусі на тренування 17.30 – 18.00 0,0267 0,0267×30=0,801
Тренування:        
розминка   0,1357 0,1357×5=0,678
фізичні вправи   0,0845 0,0845×15=1,267
фехтування   0,1333 0,1333×60=7,998
фізичні вправи   0,0845 0,0845×10=0,845
Душ 19.30 – 19.40 0,0329 0,0329×10=0,329
Їзда додому в автобусі 19.40 – 20.20 0,0267 0,0267×40=1,068
Вечеря (прийом їжі сидячи) 20.20 – 20.40 0,0236 0,0236×20=0,472
Розумова робота сидячи 20.40 – 22.20 0,0243 0,0243×100=2,43
Прогулянка 22.20 – 22.50 0,0690 0,0690×30=2,070
Особиста гігієна 22.50 – 23.00 0,0399 0,0399×10=0,399
Сон 23.00 – 7.00 0,0155 0,0155×480=7,44
Всього:   24 год.   42,27

Таблиця 4

Витрати енергії (включаючи основний обмін) при різних видах діяльності

Вид діяльності Енерговитрати за 1 хв. на 1 кг маси тіла (ккал)
Ходьба:
 • 110 шагів/хв.
  0,0690
 • 6 км/год.
0,0714
 • 8 км/год.
0,1548
Біг зі швидкістю:
 • 8 км/год.
  0,1357
 • 10,8 км/год.
0,178
 • 320 м/хв.
0,320
Гімнастика:
 • вільні вправи
  0,0845
 • вправи на знарядді
0,1280
Гребля 0,1100
Їзда на велосипеді зі швидкістю 10-20 км/год. 0,1285
Катання на ковзанах 0,1071
Лижний спорт:
 • підготовка лиж
  0,0546
 • навчальні заняття
0,1707
 • рух по пересічній місцевості
0,2086
Бокс:
 • вправи зі скакалкою
  0,1033
 • вправи з пневматичною грушею
0,1125
 • бій з тінню
0,1733
 • удари по мішку
0,2014
Боротьба 0,1866
Плавання зі швидкістю 50 м/хв. 0,1700
Фехтування 0,1333
Фізичні вправи 0,0648
Робота:
 • кравця
  0,0321
 • палітурника
0,0405
 • швеця
0,0429
 • столяра та металіста
0,0571
 • каменяра
0,0952
 • тракториста
0,0320
 • комбайнера
0,0390
 • сільськогосподарчих робітників
0,1100
 • городника
0,0806
 • господарсько-побутова
0,0573
Шиття на ручній машинці 0,0264
Їзда на машині сидячи 0,0267
Розумова праці:
 • в лабораторії сидячи (практичні заняття)
  0,0250
 • в лабораторії стоячи (практичні заняття)
0,0360
Друкування на машинці 0,0333
Шкільні заняття 0,0264
Особиста гігієна 0,0329
Прийом їжі сидячи 0,0236
Відпочинок:
 • стоячи
  0,0264
 • сидячи
0,0229
 • лежачи (без сну)
0,0183
Прибирання ночівлі 0,0329
Сон 0,0155

 

За допомогою хронометражно-табличного методу визначають добову витрату енергії лише орієнтовно. Це пов’язано з неможливістю повністю врахувати всі види діяльності людини впродовж дня. Крім того, наведені в таблицях енерговитрати мають відносне значення, тому що витрата енергії людини навіть при виконанні одного й того ж виду діяльності може коливатися внаслідок різних причин: умов праці, стану організму, рівня тренованості та ін.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)