АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

VII. Кримінально-процесуальне законодавство

Читайте также:
 1. IX. Законодавство про працю
 2. V. Цивільно-процесуальне законодавство
 3. VIII. Господарське законодавство
 4. Антимонопольне законодавство та захист прав товаровиробника
 5. Базові закони у сфері інформації та інформатизації. Закони, що врегульовують певні види інформаційних відносин (видове законодавство).
 6. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 7. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 8. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 9. Бюджетне, податкове та митне законодавство
 10. Вжити необхідних заходів для забезпечення безпеки особи згідно із законодавством.
 11. Господарське законодавство

1. Участь адвоката на досудовому слідстві, його права та обов'язки. Випадки обов'язкової участі адвоката на попередньому слідстві. Відмова від адвоката та його заміна. Обставини, що виключають участь адвоката у справі. Відсторонення адвоката. Відмова адвоката від виконання своїх обов'язків по справі.

2. Участь адвоката у слідчих діях. Суть, методика, значення, тактика. Оскар­ження адвокатами дій слідчого.

3. Дізнання у кримінальному процесі. Захисник і захист у цій стадії процесу.

4. Міри запобіжного заходу. Порядок обрання запобіжного заходу та продов­ження строків тримання під вартою. Строк та підстави для подання апеляції на постанову судді про обрання запобіжного заходу. Строк тримання підозрюваного ( обвинуваченого) під вартою.

5. Клопотання адвоката на досудовому слідстві. Оскарження постанов слідчо­го про відмову у задоволенні клопотання.

6. Докази у кримінальній справі. Права адвоката по збиранню та поданню відомостей про факти, які можуть бути використанні як докази у справі і збиран­ня ним таких відомостей.

7. Судова експертиза, як доказ у кримінальній справі. Робота адвоката з екс­пертами та експертизою.

8. Допит як засіб доказування. Ведення адвокатом допиту в суді підсудного, потерпілих, свідків, експертів, спеціалістів.

9. Адвокат — представник потерпілого, цивільного позивача і відповідача у кримінальній справі. Цивільний позов у кримінальній справі.

 

10. Закриття кримінальної справи. Порядок та підстави для оскарження по­станов про закриття кримінальної справи. Діяльність адвоката по закритих кримінальних справах.

11. Захист неповнолітніх у кримінальному процесі.

12. Захист у справах щодо осіб, відносно яких застосовуються заходи медично­го характеру.

13. Робота адвоката при виконанні вимог ст. 218 КПК України. Правовий ре­жим, методика ознайомлення з кримінальною справою, клопотання захисника про виконання вимог ст. 218 КПК України.

14. Підготовка адвоката до захисту в суді. Ведення адвокатського досьє. Заяв­ления клопотань та подача заяв до суду.

15. Попередній розгляд справи.

16. Захисна промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення.

17. Протокол судового засідання. Термін виготовлення протоколу та порядок подання до нього зауважень і їх розгляд. Правове значення протоколу судового засідання.

18. Особи, які мають право на подання апеляції у кримінальній справі. Стро­ки подання апеляції. Подання доповнень, змін до апеляції та відкликання апеляції. Методика складання адвокатом апеляцій на вирок. Здійснення захисту в апеляційному суді.

19. Пояснення адвоката в апеляційній інстанції та їх відмінність від захисної промови у суді першої інстанції.

20. Право касаційного оскарження. Захист у касаційній інстанції. Порядок і строки подання касаційної скарги. Методика складання адвокатом касаційної скарги. Відзив на касаційну скаргу. Межі перегляду справи в касаційному порядку.

21. Строки у кримінальному процесі. Специфіка роботи адвоката у питаннях застосування строків у кримінальному процесі.

...

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)