АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ІІІ. Повідомлення теми і мети екскурсії

Читайте также:
 1. Випадки та порядок повідомлення про підозру.
 2. Відправник повідомлення
 3. Письмове повідомлення про підозру затриманій особі вручається не пізніше двадцяти чотирьох годин з моменту її затримання.
 4. Підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.
 5. Повідомлення
 6. Поняття і значення повідомлення про підозру.
 7. Стаття 110. Повідомлення працівника про розміри оплати праці
 8. Стаття 253. Повідомлення осіб, щодо яких проводилися негласні слідчі (розшукові) дії
 9. Стаття 276. Випадки повідомлення про підозру
 10. Стаття 457. Повідомлення про ухвалення рішення та його виготовлення
 11. Стаття 608. Повідомлення про зміну або скасування вироку суду України щодо громадянина іноземної держави

Природознавство. 3 клас. Урок-екскурсія (уявна)

Тема. Гриби. Ознайомлення з їстівними та отруйними грибами своєї місцевості.

Мета. Розширити та поглибити знання учнів про гриби своєї місцевості, ознайомитися з видами грибів, навчити відрізняти їстівні та отруйні гриби, виховувати дбайливе ставлення до природи, сприяти збереженню здоров’я.

Обладнання. Карта маршруту, ілюстрації їстівних і отруйних грибів, дидактична гра «Ходімо по гриби», конверти із завданнями, емблеми, прапорці, блокноти, олівці, кошики.

 

Хід екскурсії

І. Організаційний момент

Урок-екскурсію сьогодні

Ми проведемо залюбки.

Помандруємо завзято,

Юний друже, я і ти.

У поході будь уважним,

Добре думай, не спіши

Нам знання завжди потрібні,

Легше буде у житті.

Клас поділений на 2 групи: «Юні натуралісти», «Природолюбці». Парти розміщені по колу. Кожна група має свого спікера, доповідача, секунданта. Інші учні – учасники.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

- Наша подорож обіцяє бути цікавою і корисною. Допомагати нам будуть наші набуті знання та спостереження. Перевіримо чи всі необхідні речі ми взяли для нашого походу: карта маршруту, конверти із завданнями, блокноти, олівці, кошики. Зараз ми знаходимось з вами на станції «Шкільна». Позначимо початок маршруту прапорцем. А щоб дізнатись куди ми вирушаємо далі треба виконати перше завдання.

- Завдання 1. Загадка

Дім зі всіх сторін відкритий

Він різьбленим дахом критий,

Ти заходь в зелений дім –

Чудеса побачиш в нім.

( Ліс )

- Ми опинилися на станції «Лісова». Що ви знаєте про ліс і яке значення він має в природі? Кожна група має окреме завдання. Перед початком роботи повторимо правила, яких слід дотримуватись.

1. Чітко розподіліть ролі у групі.

2. Уважно читайте завдання.

3. Вислуховуйте думку кожного.

4. Занотовуйте свої відповіді.

5. Дотримуйтесь відведеного часу.

6. Керує процесом обговорення спікер.

7. Презентує роботу доповідач.

8. Дотримуйтесь правила піднятої руки.

Завдання 2. 1-ша група

Вправа «Незакінчені речення»

Ліс – природне … (багатство)

Ліс – зелена … (аптека)

Ліс – домівка … (для тварин)

Ліс – фабрика … (кисню)

Ліс – комора … (ягід і грибів)

Ліс очищає … (повітря)

Ліс дає … (будівельні матеріали)

Ліс затримує … (вітри)

Ліс охороняє … (ґрунти)

Довідка: аптека, кисню, повітря, багатство, для тварин, ягід і грибів, будівельні матеріали, ґрунти, вітри.

Завдання 2. 2-га група

Розкодувати і пояснити прислів’я

Вправа «Шифрувальник»

агБато іслу – ен бизгу. (Багато лісу – не згуби)

алМа іслу – ежбери. (Мало лісу – бережи)

емаН іслу – сопади. (Нема лісу – посади)

 

Доповідачі презентують по черзі роботу своєї групи

 

ІІІ. Повідомлення теми і мети екскурсії

- Зараз ми побуваємо з вами в особливому царстві живої природи. Познайомимось із його чудовими мешканцями. Як же звати їх?

Завдання 3 : Загадка

В теплий дощик народився,

Парасолькою накрився.

Може б, з лісу пострибав,

Якби другу ногу мав.

(Гриб)

- Отже, наступна зупинка «Царство грибів». Сьогодні ми маємо дізнатися про розмноження, значення, будову грибів, а також про їстівні та отруйні гриби нашої місцевості, їх різноманітність.

Технологія «Обери позицію» з використанням методу «Прес»

Завдання 4

- Доведіть, за якими ознаками гриби належать до живої природи.

Працюють обидві групи. «Юні натуралісти» презентують відповідь. «Природоохоронці», вислухавши сусідню групу обирають позицію згоди або заперечення «Так», «Ні». Обґрунтовують свою відповідь.

...

1 | 2 | 3 |Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.034 сек.)