АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бази палива

Читайте также:
 1. БПМ 2.3.8. Теплота згоряння палива
 2. Види та склад палива
 3. ККД парогенератора і котельної установки. Корисно витрачене тепло палива. Питомі витрати палива.
 4. Коефіцієнт використання палива
 5. ЛІНІЯ ПОДАЧІ ПАЛИВА ВИСОКОГО ТИСКУ
 6. МУФТА АВТОМАТИЧНОГО ВИПЕРЕДЖЕННЯ УПОРСКУВАННЯ ПАЛИВА
 7. Оцінка якості палива за результатами огляду його зразків.
 8. Пристрої для зберігання, фільтрації та подачі палива
 9. Розрахунок балансу теплоти,ккд котла та витрат палива
 10. Розрахунок горіння палива
 11. Температура горіння палива

- резервуарний парк

Склад масел (споруди з підзем.та надзем.резервуарами)
Резервуар для дизпалива 2000 м3
Резервуар метал.для нафтопрод.V-50,8 м3(підземн)
Резервуар металевийV-50 м3
Резервуар-цистерна для масла V-11.74 м3
Резервуар метал. для масла V-25 м3
Ємність для зберігання відпрац. масла
Резервуар-цистерна V-24,85 м3
Резервуар для зберіг.нафтопродуктів V-50м3
Резервуар (підзем) для відпрац.масла V-50м3
Резервуар металевий V-11м3
Резервуар металевий V-19м3

- паливороздавальні колонки

5 паливороздавальних колонок із лічильниками ШЖУ

- огородження

Територія складу нафтопродуктів та твердого палива має периметрову залізобетонну огорожу. Пошкодження огорожі будуть усунуті з початком весняних ремонтних робіт.

- система відеонагляду

Система відеонагляду встановлена; працездатна.

- система пожежогасіння

Резервуари РВС-2000 обладнані системою пожежогасіння; система працює нормально.

 

15. Бази відпочинку, профілакторії, санаторії, культурно-масові об’єкти Об’єктів поіменованого призначення на балансі підприємства немає

 

Екологічні системи

Водопостачання основного депо та цеху експлуатації здійснюється від свердловин БМЕУ-7; будинок відпочинку локомотивних бригад забезпечується водою міських мереж.

Водовідведення здійснюється після проходження нафтовловлювачів до міської каналізаційної мережі.

В наявності пункт обмивки локомотивів (потребує заміни щіток).

Хімічне чищення одягу відбується за домогою машини для хімічного чищення спецодягу

Наявність огородження депо та організація охорони депо

Територія основного депо огороджена; периметрова огорожа цеху експлуатації потребує часткового відновлення пошкоджених секцій.

Цілодобова охорона території цеху експлуатації забезпечується силами ПП Удав; охорона території основного депо у нічний час покладена на машиністів на прогріві.

 

Система електропостачання депо

Електропостачання депо забезпечується тяговими підстанціями РЕС-4 Південної залізниці.

 

Бази відстою ТРС

Об’єктів поіменованого призначення на балансі підприємства немає

Додаткова діяльність депо

Локомотивне депо Кременчук займається додатковою (підсобно-допоміжною) діяльністю:

- технічне опосвідчення локомотивів промислових підприємств на право виїзду на колії Укрзалізниці;

- обкатка пасажирських вагонів виробництва КВБЗ;

- навчання локомотивних бригад промислових підприємств;

- послуги з реклами;

- реалізація вугілля населенню;

- послуги їдальні.

 


1 | 2 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)