АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Рыбницы

639.Грузиядағы аса ірі СЭС:

Ингури

640.Грузия өнеркәсібінің дәстүрлі саласы:

Тамақ өнеркәсібі

641.Армениядағы СЭС:

Раздан

642.Арменияның маманданған саласының бірі:

Түсті металлургия, машина жасау

643.Әзербайжан ауыл шаруашылығының негізгі саласы:

Өсімдік

644.Өзбекстанның агроөнеркәсіп кешенінің басты саласы:

Мақта өсіру

645.Өзбекстанның химия өнеркәсібі өндірісі:

Тыңайтқыштар

646.Қырғызстанның мамандану салалары:

Түсті металлургия

647.Қырғызстанның дұрыс тұжырымды жауабы:

Негізгі сала – түсті металлургия

648.Түркменстан мал шаруашылығының басты саласы:

Қаракөл қой шаруашылығы

649.Тәжікстанның АӨК-ң басты саласы:

Мақта шаруашылығы

650.Тәжікстанның мамандану саласы:

Отын-энергетика

651.География ғылымы бөлінеді...

2 салаға

652.География ғылымы ретінде пайда болған

Грекияда

653.Тұңғыш рет дүние бөліктері туралы ұғымды айтқан

Гректер

654.Магелланның саяхатының нәтижесінде дәлелденді

Жердің шар тәрізді екендігі
655.Орта Азия мен Орталық Азияны зерттеуге үлкен үлес қосты

Ш. Уәлиханов
656.Күн жүйесіндегі планеталар саны

9 планета
657.Жердің полюстік радиусы экваторлық радиустан

21 км. қысқа
658.Жер пішіні шар тэріздес болғандықтан оның бетіне күн сәулесі түседі

әркелкі
659.Күн жүйесіне кіретін ұсақ аспан денелері

Астероидтар
660.Жер өз білігінен ...айналады

Батыстан шығысқа қарай
661.Жер күнді бір рет айналып шығады

364-365 күнде
662.Жердегі “Кібісе жылы” қайталанып отырады

Әрбір 4-ші жылда
663.Меридиандар мен параллель сызықтарының қиылысуынан пайда болған торГрадус торы
664.Жер бетінін қағазға кішірейтіліп түсірілген бейнесі

Карта

665.Әртүрлі сулар картада бейнеленеді

Көгілдір түспен
666.Атмосфераның жер бетіне таяу орналасқан ең төменгі қабаты

Тропосфера
667.Күннен таралатын “әсірекүлгін” сәулелерді ұстап қалатын атмосфераның қабаты

Озон қабаты
668.Атмосфералық қысымды өлшейтін құрал

Барометр
669.Ауаның салыстырмалы ылғалдығын өлшейтін құрал

Гигрометр
670.Жерге жауын-шашын әкелмейетін бұлт

Шарбы
671.Ауаның жер бетіне таяу қабатынан түсетін ылғал

Шық
672.Адам желдің күшін пайдаланады

Электр қуатын алуға
673.Солтүстік жарты шардағы ең ұзақ күн

22-ші маусым
674.Тропосфераның белгілі бір жердегі қысқа мерзімдік жай-күйі

Ауа райы
675.Жердегі әр жарты шарда негізгі ауа массасы ... болады

4
676.Ауа райын бақылап отырады

Метеорологтар
677.Жердің тірі ағзалар мекендейтін қабығын атайды

Биосфера
678.Белгілі бір табиғи ортаға шоғырланған ағзалар тіршілік бірлестігін құрайды

Биоценоз
679.Өсімдік пен жануарлардың таралуына әсіресе қажетті жағдай

Климат
680.Географиялық компоненттің бір бөлігі

Су
681.Табиғат компоненттерінің жиынтығы... құрайды

Табиғат кешенін
682.Жердегі ең үлкен табиғат кешені

Географиялық қабық

 

683.Жер бетіндегі адамзат сыртқы келбетінің ерекшеліктеріне байланысты ... бөлінеді

3 – нәсілге
684.Европеидтық нәсілдің өкілдеріне жатады

Орыс пен немістер
685.Әр түрлі нәсілдердің өкілдері бір-бірінен ерекшеленеді

Сырт қабілетімен
686.2-Дүниежүзілік соғыс қарсаңында нәсілдік кемсітушілік үлкен орын алған

Германияда
687.Материктік арал

Мадагаскар
688.Архипелаг деп атайды

Аралдар тобын
689.“География ғылымының атасы” деп атайды

Эратосфенді
690.Жаңа Гвинея аралындағы жергілікті халықтар туралы деректер жинаған ғалым

Н.Н.Миклухо-Маклай

691.“Үш теңіздің ар жағына саяхат” атты еңбек жазып қалдырған көпес

А. Никитин
692.Геохронологиялық кесте арқылы жүргізіледі

Геологиялық жыл санау
693.Литосфералық тақталар теориясын ұсынған ғалым

А. Вегенер
694.Жер бедерін өзгертетін сыртқы күштерге жатады

Күн сәулесі
695.Ауа райы “жасалынатын” орын деп атайды

Тропосфераны
696.Климаттық элементтердің таралауы картада бейнеленеді

Изосызықтармен
697.Қалыптасқан орнына байланысты жерде ауа массасының ... түрі бар

4
698.Ауа массаларының горизонталь бағытта қозғалуын атайды

Жел
699.Тропитік белдеулерде жердегі аса ірі ... шөлі орналасқан

Сахара
700.Жер бетін он үш климаттық белдеулерге бөлген ғалым

Б. Алисов
701.Мұхит суының тұздылығы есептеледі

Промиллемен
702.Мұхит суларын тазарта алады

Бактериялар
703.Мұхиттағы жылы және салқын ағыстар түйісетін белдеу

Қоңыржай
704.Жер шарындағы “тіршілік бесігі” деп аталатын орын

Мұхит
705.Мұхиттағы тіршілік дүниесі ... топқа бөлінеді

3
706.Мұхиттағы кит тәрізділер қоректенеді

Планктонмен
707.Дүниежүзілік мұхиттың балыққа ең бай ауданы

Қоңыржай ендік
708.Антропогендік табиғат кешені

Бөген
709.Географиялық қабықтың аса маңызды заңдылығы

Тұтастығы
710.Табиғат зоналарының аттары сәйкес келеді

Өсімдік сипатына
711.Мұхиттардағы зоналық... аталады

Климат белдеулерімен
712.Биіктік белдеулер ... болады

Тауларда
713.Табиғат зоналарының экватордан полюстерге қарай алмасуын ... атайды

Еңдік зоналық
714.Адамдардың Еуразия жерін қоныстануы басталған

Жерорта теңізінен
715.Орталық Аз) И. ия табиғатын зерттеген орыс саяхатшысы

Н. Прежевальский
716.Еуразияның теңіз деңгейінен ең төмен жатқан жері

Өлі теңіз
717.Еуразия арқылы дүние жүзіндегі аса ірі ... сейсмикалық белдеу өтеді

2
718.Еуразиядағы ең ірі тау мұздығы орналасқан

Памирде
719.Еуразиядағы ең аумақты климаттық белдеу

Қоңыржай
720.Еуразиядағы “Хуанхэ” өзені ... мағынаны білдіреді

Сары өзен
721.Исландияда мұз басу дәуірінен бері сақталған ... кездеседі

Қойөгіз
722.Халқы еуропа тектес нәсілге жататын ең көп тілді мемелекет

Үндістан
723.Жер көлемі жағынан Еуразиядағы ең үлкен мемлекет

Ресей
724.Солтүстік Мұзды мұхиттың ең ірі теңізі

Норвег
725.Солтүстік Мұзды мұхит арқылы халықаралық маңызы бар жол өтетін теңіз

Солтүстік
726.Үнді мұхитынан алынатын асыл тастар

Інжу, маржан
727.Тынық мұхитындағы құйын тәріздес дауыл

Тайфун
728.Атлант мұхитының ірі жанартаулық аралы

Исландия
729.Дүние жүзіндегі ең ұзын тау жүйесі орналасқан материк

Оңтүстік Америка
730.Жердің солтүстік магниттік полюсінің орнын анықтаған саяхатшы

Р. Амундсен
731.Солтүстік Америка материгінің құрамына кіретін ірі арал

Гренландия
732.Солтүстік Американың ең биік нүктесі

Мак-Кинли тауы
733.Солтүстік Американы Еуразиядан бөліп тұратын бұғаз

Беринг
734.“Өлім аңғары” орналасқан материк

Солтүстік Америка

735.Солтүстік Америкада орналасқан, Жердегі ең ұзын тау жүйесі

Кордильер

736.Солтүстік Америкадан өтпейтін климаттық белдеу

Экваторлық

737.Солтүстік Америкаға көп апат әкелетін жел

Торнадо

738.Ұзындығы бойынша дүние жүзінде үшінші орын алатын өзен

Миссисипи

740.Солтүстік Американың “Үлкен өзен” деген өзені

Макензи

741.Дүние жүзіне әйгілі “Үлкен коньон” орналасқан тау жүйесі

Кордильер

742.Солтүстік Американың Ұлы көлдерінің жүйесіне кіретін көлі

Онтарио

743.Солтүстік Американың биік шөптер өсетін табиғат зонасын ... атайды

Прерий

744.Йеллоустон ұлттық паркінде қорғауға алынған

Гейзерлер

745.АҚШ-ты жер көлемі бойынша дүниежүзінде

4-ші орында

746.Солтүстік Американың қатал климатында өмір сүруге бейімделген халқы

Эскимостар

747.Канаданың мемлекеттік тілдері

Ағылшын, француз

748.Канаданың мемлекеттік туында бейнеленген ағаштың аты

Үйеңкі

749.Оңтүстік Американы тілдік ерекшелігіне қарай атайды

Латын Америкасы
750.Саргас теңізін ашқан саяхатшы

Х. Колумб
751.Дүние жүзіндегі ең ылғалды материк

Оңтүстік Америка
752.Оңтүстік Америкадағы ең жоғары температура байқалған белдеу

Тропиктік
753.Амазонка өзенінің салалары

500
754.Виктория-регия өсетін өзен

Амазонка
755.Анхель сарқырамасының биіктігі

1054 м.
756.Игуасу сарқырамасы орналасқан өзен

Парана
757.Су бетіндегі қалқыма салдарда үндістердің үйлері орналасқан көл

Титикака
758.Ғаламшардың “өкпесі” деп атайды

Амазония ормандарын
759.Бұтағы қатты, қабығынан тері илеуге қажетті шикізат алынатын ағаш өседі

Бразилия үстіртінде
760.Гуано деп аталатын бағалы азотты тынайтқыш жиналады

Атакама шөлінен
761.Анд тауының символы деуге болады

Кондор мен ламаны
762.Оңтүстік Америкаға адамдар алғаш рет қоныс аударған

Солтүстік Америкадан
763.Оңтүстік Американың халқының көпшілігі сөйлеседі

Латын тілінде
764.Анд елдеріне жатады

Чили
765.Дүние жүзіндегі теңіз деңгейінен ең биік орналасқан қала

Ла-Пас
766.Дүние жүзіндегі ең ұзын ел

Чили
767.Этиль спиртімен жұмыс істейтін автомобиль шығаратын мемлекет

Бразилия
768.Еуропалықтардың жергілікті үндістермен некелескен ұрпақтарын атайды

Метистер
769.Колумбия мемлекетінің алтын мұражайы орналасқан қаласы

Богота
770.Шеткі нүктелері жердің төрт бағытына қарай орналасқан материк

Африка
771.Африкадағы Виктория сарқырамасын ашқан ғалым

Д. Ливингстон
772.Африканың көлдерін зерттеген саяхатшы

Г. Стэнли
773.Бағалы қатты бидайдың отаны

Эфиопия
774.“Биосфераның Алтын қорына” енгізілген

Сахара шөлі
775.Африка – Арабия литосфералық тақтасының Еуразия тақтасымен соқтығысуынан пайда болған түбек

Арабия
776.Самум желдері соғып тұратын шөл

Сахара
777.Шөлді аймақтардағы кеуіп қалған өзен арналарын ... атайды

Уэдтер
778.Африканың ең терең көлі

Танганьика
779.Африкада ғана кездесетін құс

Марабу
780.Шөлдердің ең құнарлы аудандары .. аталады

Шұраттар
781.Калахаридың халқы сусын ретінде пайдаланатын өсімдік

Жабайы қарбыз
782.Араб Африкасы деп атайды

Солтүстік Африканы
783.Аустралияның қысқы айлары

Шілде, тамыз аралығы
784.Ең Үлкен Артезиан алабы орналасқан материк

Аустралия
785.Аустралияда көп алқапты алып жатыр

Шөлдер
786.Аустралияның оңтүстігіндегі шөлдерді “налларбар” деп атаған саяхатшы

Д. Эйр
787.Аустралияда жиі болып тұратын желдер аталады

“Вилли-Вилли”
788.Тасмания аралындағы жыртқыш аң

Қалталы құбыжық
789.Аустралияның егістіктері мен ормандарын отап тоздырған жануарлар

Үй қояндары
790.Аустралияның күміс ақшаларына таңбаланған

Ехидна
791.Ел таңбасында Эму түейқұсы мен Кенгуру бейнеленген мемлекет

Аустралия Одағы
792.Аустралия Одағы жерінің ауданы бойынша дүниежүзінде

6-шы орында

 

793.Тынық мұхитына жер шарындағы барлық ... сыйғызуға болады

Материктерді
794.Тынық мұхитымен шектеспейтін материк

Африка
795.Тынық мұхит пен Мұхит аралдарының табиғатының құпияларын зерттеген саяхатшы

Т. Хейердал
796.Мариана шұңғымасын ашқан саяхатшылар

Орыстар
797.Француз әскери теңізшісі Жак Ив Кусто басшылығымен жасап шығарылды

Акваланг
798.Тынық мұхитынан өтпейтін климаттық белдеу

Полярлық
799.Тынық мұхитында басқа мұхиттарда кездеспейтін балықтар кездеседі

Теңіз құндызы
800.Тынық мұхитынан жойылып кеткен теңіз жануары

Су сиырлары
801.Көптеген елдер Тынық мұхит қайраңдарынан өндіреді

Мұнайды
802.Мұхит аралдары еуропалықтарға белгілі болды

Ф. Магеллан саяхатынан кейін
803.Ірі материктік арал

Жаңа Зеландия
804.Мұхиттық аралдардың тұрмыс-тіршілігін зерттеген саяхатшы

Н.Н.Миклухо- Маклай
805.Жаңа Зеландияның эндемиктері

Қарағайлар
806.Жаңа Зеландияда мүлдем жоқ

Сүт қоректілер
807.Антарктида жағалауындағы мұхит сулары шартты түрде ... деп аталады

Оңтүстік мұхит
808.Жер шарының суық) “Мирный” станциясы
“Восток” станциясы
809.Антарктиданың мұздан бос бөліктерінде өседі

Мүктер
810.Антарктида жағалауында пингвиндердің ... түрі тараған

17
811.Қазақстанның географиялық орны ... анықтайды

Табиғат жағдайын
812.Қазақстан Каспий теңізі арқылы шыға алады

Әзірбайджанға
813.Еуропаға мен Азияға күнде саяхат жасауға болатын Қазақстанның қаласы

Атырау
814.Бір сағаттық белдеудің ішіндегі уақытты атайды

Белдеулік уақыт

 

815.Әрбір белдеудегі уақыт көршілес белдеудегі уақыттан ... айырмашылығы бар

1 сағатқа
816.Қазақстан аумағындағы тас ғасырдың көне ескерткіштері табылған

Қаратау маңынан
817.Қазақстан туралы алғашқы деректі берген

Геродот
818.Орталық және Орта Азия картасын жасаған

Қытай саяхатшылары
819.Энциклопедист-ғалым Әл-Фарабидің туған қаласы

Отырар
820.Қазақстан аумағын ландшафтық және морфологиялық облыстарға бөлген ғалым

Л. Берг
821.Картографиялық бағыт ұстанған ғалым

Птолемей
822.Ұлы Жібек жолы кезінде Батыс пен Шығысты жалғастырған өзен

Сырдария
823.БҰҰ-ның дүние жүзілік ескерткіштері қатарына енгізілді

Ахмет Иасауи кесенесі
824.Есік пен Аралтөбе қорымдарынан табылды

“Алтын киімді адам”
825.Күн мен Айдың тұтылу ұзақтығын есептеп шығаруға көңіл бөлген ғалым

Әл-Фараби
826.М. Қашғаридың “Диуани луғат-ат-түрк” атты еңбегінде … географиялық түсіндіктер берілген

Өзендер туралы
827.М. Қашғаридің “Дөңгелек картасын” зерттегендер

К. Миллер, А. Герман
828.Орта Азияның физикалық географиясы мен геологиясына арналған “Түркістан” еңбегін жазған

И. Мушкетов
829.Жер қойнауында тоқтаусыз жүріп жатқан қозғалыстарды атайды

Тектоникалық
830.Биік таулы аймақтардағы жер бедерін қалыптастырушы факторлардың бірі

Мұздықтар
831.Тұран ойпатын Қазақстан жерінде екі бөлікке бөлетін өзен

Сырдария
832.Каспий маңы ойпатындағы төбешіктерді сипаттаған ғалым

К. Бэр
833.Торғай үстірті арқылы ағып өтетін өзендер

Есіл, Тобыл
834.Сарыарқаның өте көрікті таулары

Қарқаралы, Баянауыл
835.Орал тауының Қазақстан жеріндегі табиғи жалғасы

Мұғалжар
836.Жоңғар Алатауының бірден-бір ерекшелігі – тау төбелерінде

Жазықтардың болуы
837.Қазақстанның ең биік нүктесі орналасқан

Қырғызстанның шекарасында
838.Қазақстан аумағына түгілдей кіретін жота

Қаратау
839.Қазақстан аумағын тұтастай теңіз суы басып жатқан

Палеозойға дейін
840.Мезозой эрасында теңіз Қазақстанның тек ... басып жатқан

Батысын
841.Неогеннің аяғында күшті тектоникалық қозғалыс әсерінен Қазақстанда … тау түзілу болған

Альпілік
842.Жер қыртысының қозғалысы мен өзгерісін зерттейтін ғылым

Тектоника
843.Қазақстанның ежелгі платформалы аймағы

Шығыс Еуропа
844.Қазақстанның жас платформалы аймағы

Батыс Сібір
845.Кайнозой эрасында пайда болған таулар

Жоңғар Алатауы
846.Қазақстанның барлық аймақтарында кездеседі

Антропогендік шөгінділер

847.Қазақстанның жер қойнауында Менделеев кестесіндегі элементердің ... кездеседі

99 түрі
848.Қазақстанда мұнай бірінші рет алынды

Эмбіде
849.Қазақстан қойнауынан алғашқы отандық мұнай алғанына жүз жыл толғаны тойланды

1999 ж.
850.Дүние жүзіндегі ең ірі “Алып” көмір кеніші орналасқан қала

Екібастұз
851.Қазақстандағы темір кені

Сарыбайда
852.Қазақстанның дүние жүзі бойынша 3-ші орын алатын рудасы

Марганец
853.Қазақстанның хромит кен орындарының 99% кездеседі

Мұғалжарда
854.Полиметалл кенінің құрамында болады

Қорғасын, мырыш
855.Қазақстанда ... алтын кен орыны бар

190
856.Қазақстанда сирек кездесетін металлдар шоғырланған

Орталықта
857.Қазақстандағы бүкіл жер шарына теңдесі жоқ фосфорит кен орыны кездеседі

Қаратауда
858.Асбестің ең ірі кен орны

Жетіқарада
859.Қазақстанның тұзға бай ауданы

Каспий маңы
860.Қазақстан қоңыржай климаттық белдеудің ... жатыр

Оңтүстігінде
861.Жер бетіне түсетін күн сәулесінің ... %-тін атмосфера шағылыстырады

20%
862.Қазақстанға антициклондық ауа райын әкелетін ауа массасы

Антарктикалық
863.Қазақстанға Атлант мұхитынан келетін ауа аталады

Теңіздік қоңыржай
864.Қазақстанға тропиктік ауа массасы келеді

Жазда
865.Жоңғар қақпасы арқылы Орталық Азияға қарай соғып тұратын жел

Сайқан
866.Ебі желін алғаш рет сипаттап жазған ғалым

Ш. Уалиханов
867.Сайқан желі соғады

Қыркүйек, сәуір айларында
868.Қазақстан жерінде, қыста Сібір антициклоны орнаған кезде соғатын жел

Қордай
869.Қазақстанда жауын-шашынның ең көп түсетін жері

Батыс Алтай
870.Қазақстанның ішкі алап көлдерінің ірілері

Каспий, Арал
871.Қазақстан өзендерінің көп тараған аймақтары

Таулы
872.Қар суымен қоректенетін өзендер

Нұра, Жайық
873.Қармен қоректенетін өзен деңгейінің ең төмен кезеңі болады

Жазда
874.Климат жағдайына байланысты көлдердің көбі Қазақстанның ... орналасқан

Солтүстігінде
875.Қазақстанның тектоникалық көлдері

Зайсан, Марқакөл
876.Каспий теңізі неоген дәуірінің аяғында жер қыртысының көтерілуінен бөлінді

Қара теңізден

877.Каспий теңізінің порты орналасқан қала

Ақтау
878.Қазақстанда ірі жер асты теңізі бар

Мойынқұмда
879.Қазақстанда радонды ыстық минералды су көзі орналасқан

Алмаарасанда
880.Қазақстанның барлық тауларында ... мұздық бар

2724
881.Топырақтың ең негізгі қасиеті

Табиғи құнарлығы
882.Құрылымды топырақ болады

Құнарлы
883.Қазақстанның негізгі астық өндіретін алқабы орналасқан

Қара топырақты зонада
884.Топырақтың құнарлығын кемітетін табиғаттың апаты

Топырақ эрозиясы
885.Қазақстанның қарағайлы ормандары таралған

Көкшетау, Қарқаралыда
886.Дала зонасының дәрілік өсімдіктері

Шайшөп, итмұрын
887.Қазақстанның шөлінде ғана өсетін дәрілік өсімдік

Дермене жусан
888.Шөлдерде өсетін ағаш тектес өсімдіктер

Сексеуіл
889.Қазақстанның оңтүстік шөлдерінде улы өрмекші тәріздестер кездеседі

Қарақұрт
890.Шөл зонасында орналасқан қорық

Үстірт
891.Қазақстанның Үстіртінде мекендейтін жануар

Муфлон
892.Алтай аймағының ең үлкен көлі

Зайсан
893.Қаратаудың пайдалы қазбалары

Алтын, күміс
894.Қазақстан қорықтар саны бойынша ТМД-да ... орын алады

16-шы
895.Ақсу-Жабағылы қорығының жануарлары

Ақ тырнақты аю
896.Марқакөл қорығының дәрілік өсімдіктері

Аралий, “алтын тамыр”
897.Сарыарқаның шөлейтті жазықтарында орналасқан ұлттық парк

Баянауыл
898.Әйгілі Шайтанкөл орналасқан ұлттық парк

Қарқаралы

 

899.Қазақстанда ерекше қайталанбас, болашақта табиғат ескерткіштері қатарына қосылатын нысандар

60
900.Қазақстан ең ірі Еуразия материгінің ... орналасқан

Орталығында
901.Қалпына келмейтін табиғат байлықтары

Минералдық
902.Қазақстанның ең маңызды табиғи байлығы

Жер

903.Қазақстанның Шығысы бай табиғат байлықтары

Түсті металл мен су энергиясы
904.Халықты есепке алуды ... деп атайды

Халық санағы
905.Қазақстанның негізгі отын көзі боп саналады

Көмір
906.Қазақстандағы толық циклді металлургия комбинаты орналасқан

Теміртауда
907.Қазақстанда әлемдегі ең үлкен ферроқорытпа заводы орналасқан қала

Ақсуда
908.Қазақстанда полиметалл өндірісінің басты ауданы орналасқан

Кенді Алтайда
909.Қуаты жағынан ірі титан-магний комбинаты орналасқан

Өскеменде
910.Алюминий шығаратын зауыт ...

Павлодарда
911.Қазақстанда фосфор шығарады

Шымкент пен Таразда
912.Құрлыс материалдары өнеркәсібінде ұстастыратын шикізатқа жатады

Цемент
913.Қазақстанда мақта шаруашылығымен айналысатын облыс

Оңтүстік Қазақстан
914.Тамақ өнеркәсібінің орналасуына әсер етуші факторлар

Шикізат, тұтынушы
915.Белгілі бір затқа қарай жүргізілген бағытпен солтүстік арасындағы бұрышты атайды

Азимут
916.Жердегі өлшенген қашықтықты қағазға түсіргенде кішірейтілуін ... атайды

Масштаб
917.Жер бетінің қағазға кішірейтіліп түсірген нұсқасын атайды

План
918.Жер бетінің ой-қыры планда бейнеленеде

Горизонтальдармен

 

919.Экватор мен меридианның 10 доғасының ұзындығы

111км
920.Жер бетіндегі кез келген нүктенің орнын анықтауға болады

Географиялық координаталар арқылы
921.Географиялық координаталар ... тұрады

Ендік пен бойлықтан
922.Біздің еліміз Гринвич меридианынын жатыр

Шығыста
923.Жердің ішкі құрылысындағыең сыртқы қабаты

Жер қыртысы
924.Жердің ең орталық өзегін алып жатыр

Ядро
925.Жер қабатын құрайтын тау жыныстары бөлінеді

3 топқа
926.Жер астынан балқып шыққан заттардан пайда болған жыныстарды атайды

Магмалық жыныстар
927.Жер қыртысында сыртқы күштер жерінен пайда болған тау жыныстарын атайды

Магмалық

928.Тау жыныстарының өзінің бастапқы қалпынан айрылуын ... атайды

Метаморфоза
929.Жер асты дүмпулері мен жер бетінің тербеле қозғалуы ... аталады

Жер сілкіну
930.Жер сілкінудің күші ... балдық шкаламен өлшенеді

12 балл
931.Сейсмикалық аймақтар деп атайды

Жер сілкінетін жерлерді
932.Жер бетіне тасып төгілген отты зат

Лава
933.Құрамында әртүрлі тұздар мен газдары бар су

Минералды су
934.Таулар картада ... бояумен бейнеленеді

Қоңыр
935.Таулар биіктігіне қарай бөлінеді

3
936.Жер бетіндегі ескі тау

Орал
937.Жанартау әрекетінен пайда болған жеке таулар

Ключи шоқысы
938.Теңіз деңгейінен 200 м-ден төмен тұрған жазықты атайды

Ойпат
939.Айшық тәрізді құм төбелерді … атайды

Шағыл
940.Мұхит терендігін өлшейтін құрал

Эхолот
941.Мұхит түбінің ең үлкен бөлігін алып жатады

Қазаншұңқырлар
942.Құрлықтың су кеңістігіне терең кіріп тұрған бөлігін атайды

Түбек
943.Дүние жүзілік мұхиттың бөліктері бір-бірімен жалғасады

Бұғаз арқылы
945.Дүние жүзілік мұхиттағы ең ұзын бұғаз

Мозамбик

946.Мұхит бөліктеріне жатады

Шығанақ, бұғаз
947.Су астындағы өте қатты жер сілкінуден болатын толқындарды атайды

Цунами
948.Толысу мен қайту толқындарын адам пайдаланады

Энергия өндіруге
949.Мұхитта соғатын сұрапыл дауылды атайды

Тайфун
950.Мұхит ағыстарының пайда болуының басты себебі

Тұрақты желдер
951.Мұхитты ең көп ластайтын зат

Мұнай
952.Өзеннің бетіне шығып жататын қатты тау жыныстарын атайды

Шоңғалдар
953.Сарқырамаларға салынады

Электр станциялары
954.Батыс бөлігінің суы тұщы, шығыс бөлігінің суы ащы көл

Балхаш
955.Дүние жүзіндегі ең ірі Мамонт үңгірі табылған

Солтүстік Америкада
956.Дүние жүзінде қазіргі кезде ... монархия бар

30-31
957.Дүние жүзіндегі елдердің көпшілігі мемлекетті басқару формасына қарай аталады

Республика
958.Федерациялы мемлекеттер

Ресей, АҚШ
959.Конституциялық монархия мемлекеті

Жапония
960.Дүние жүзінде алғашқы халық санағы жүргізілген

Египетте
961.Қазіргі кезде әлемдегі аса ірі этнос

Қытайлар
962.Еуразиялық кеңістікте түркі халықтары мен олардың мемлекеттерінің қалыптасуын зерттеген ғалым

Л.Н. Гумилев

 

963.Алюминий өндірісін орналастырудағы басты фактор

Арзан энергия
964.Маңызды теңіз-каналдар

Суэц, Панама
965.Дүние жүзінде жерінің ауданы бойынша бірінші орын алатын ірі мемлекет

Ресей
966.Солтүстік Сібір мен Қиыр Шығыстағы ежелден қалыптасқан ата кәсіптің бірі

Бұғы шаруашылығы
967.Ресейдің сыртқы сауда байланыстарын жүзеге асыратын аса маңызды көлік

Теңіз

968.Беларусь Республикасы техникалық дақылдардан көп өсіреді

Зығырды
969.Украинаның ең ірі өзені

Днепр
970.Молдованың жүк тасымалдайтын негізгі көліктері

Темір жол, автомобиль
971.Грузия экспортқа шығарады

Тамақ өнеркәсібінің өнімдерін
972.Сырдария мен Әмудария өзендерінің аралығында орналасқан мемлекет

Өзбекстан
973.Өзбекстанның ең ежелгі маманданған кәсібі

Жібек құртын өсіру
974.Өзбекстанда өсірілетін басты дақыл

Мақта

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.07 сек.)